Εγγραφείτε

Η συνδρομή είναι ένα είδος συνδρομής που σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε όλα τα βίντεο που έχουν εκχωρηθεί για προβολή μελών. Τα βίντεο που μπορείτε να δείτε ως μέλος θα περιλαμβάνουν όλα εκείνα που είναι διαθέσιμα στον δημόσια προσβάσιμο Ηλεκτρονικό Κατάλογο που δεν αποτελούν μέρος ενός μαθήματος ή συλλογής.

Τυχόν βίντεο που δεν είναι προσβάσιμα μέσω συνδρομής μελών, όπως αυτά για διαδικτυακά μαθήματα και άλλες συλλογές, μπορούν να προσπελαστούν αγοράζοντας ένα Token για προβολή. Τα διακριτικά μπορούν να αγοραστούν για μεμονωμένα βίντεο και Συλλογές βίντεο που αποτελούν μέρος μιας σειράς όπως ένα διαδικτυακό Οι συνδρομές είναι ανανεώσιμες για περιόδους ενός μήνα ή 12 μηνών.

1 ΜΉΝΑς $30/μήνας - Μηνιαία ανανεώσιμη
1 ΕΤΟς $220 - 12 μήνας

Το PayPal δέχεται πληρωμές μη μελών χρησιμοποιώντας τις περισσότερες πιστωτικές κάρτες. Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PayPal για κάποιο λόγο, παρακαλούμε για να κανονιστεί μια εναλλακτική μέθοδος.
Ονομα Επίθετο
Email
Χώρα
 
 

Rules of Billiards

Rules for playing the various games of Billiards... BallStream

Rules of Snooker

The rules of Snooker have been evolving for years.... BallStream

Analyzing Poetry

Analyzing a poem may seem like an impossible task... Guest Video

A Dictionary Of Colour

We can illustrate the general nature of any particular colour by reference to an object having the same quality (which begs the qu... Guest Video

A Midsummer Nights Dream

William Shakespeare was an English poet and playwright... Guest Video

Aerosols Over Australia

Atmospheric studies show that aerosols have a big effect on climate... Guest Video

Contemporary Australian Indigineos Dance

Contemporary Australian Indigenous dance has reached new heights... Guest Video

Conduct Doctors

Developed by a working party of the Australian Medical Council... Guest Video